Sådan holder du uønskede fugle ude af haven

Artiklen indeholder annoncelinks, og er dermed sponsoreret. Læs mere

Det første tegn på forår viser sig, når det rige fugleliv vender tilbage og du vågner op til livlig fuglesang fra din have. Det betyder dog også at både duer, måger og skader vender tilbage i større omfang, og de kan være til stor gene.

Deres ekskrementer sviner på både taget og i haven, de kan sprede sygdomme, og mindre fugle skræmmes måske helt væk fra området.

Et rigt fugleliv er generelt positivt og hyggeligt, men hvad gør du hvis det bliver for meget? Hvordan får du måger, duer og andre uønskede fugle ud af din have?

8 ting, der lokker fuglene til haven

Der kan være mange ting, der tiltrækker uønskede fugle til din have. En af de hyppigste årsager er selvfølgelig adgang til mad, da fuglene selvfølgelig slår sig ned i områder hvor de kan holde sig mætte gennem sommeren.

1. Åbne affaldsbeholdere

Affaldsbeholdere, som ikke er forsvarligt lukkede, eller poser med mademballage, som ikke er lagt i plastbeholderne, er åbne invitationer til måger og andre uønskede fuglearter.

Med deres næb og kløer kan de hurtigt splitte alt ad, og de lokkes af alt der dufter eller ligner mad.

2. Efterladte madrester

En åben pose chips eller madrester smidt i en åben kompostbunke kan lokke fuglene til. Særligt elsker måger og duer at guffe på efterladte rester af mad i haven.

3. Frø spredt på utildækkede arealer

Hvis du netop har spredt græsfrø, har du sikkert bemærket at flere fuglearter tager for sig af frøene. Det er et tag-selv-bord for fuglene, som dog heldigvis forsvinder hurtigt efterfølgende.

4. Lofter og andre hulrum, som ikke er lukket af

Duer tiltrækkes af alle typer hulrum, hvori de bygger rede og får unger. Det sker typisk på lofter i ældre huse, men kan lige så vel ske i et udhus eller andre steder.

5. Småfugle og deres æg/unger

Store fugle, eksempelvis skader og måger, tager gerne æg og unger fra mindre fugle. Så hvis du generelt har et rigt fugleliv i din have, er det ikke utænkeligt at du på et tidspunkt for besøg af større, uønskede fuglearter.

6. Fuglefoderhuse og -bade

Selvom din hensigt måske er at lokke små fugle til haven, tiltrækkes større fugle naturligvis også af både foder og bad.

7. Bær- og frugttræer

Fuglene har ofte en fest i træer og buske, som står med bær eller frugt. Også selvom det ikke er bær, der egner sig til menneskeføde.

8. Hvilepladser på tag og terrasse

Fugle benytter sig gerne af en tagryg, kabler, rør, gelændere eller lignende overflader når de skal tage sig et hvil. Ofte lander fuglene i flokke, hvor de så efterlader grimme fugleklatter og støjer.

7 tiltag, der holder uønskede fugle væk fra haven

Selvom de fleste fugle faktisk gør nytte i haven ved at tage en masse af de uønskede insekter og små skadedyr, kan de også være til gene hvis der er for mange af samme slags.

Du kan dog gøre flere ting for at begrænse de uønskede fugle i din have, og det er nemt at gå i gang med.

1. Fjern reder uden for ynglesæsonen

Det anbefales ifølge Bolius at fjerne rederne i måneder, hvor uønskede fugle ikke er fredede. Blandt andet er mågerne fredede i ynglesæsonen, så her kræver det en særlig tilladelse fra Naturstyrelsen eller den lokale teknik- og miljøforvaltning.

Måger kan være særligt generende når de har unger, da de kommunikerer med ungerne ved hjælp af skrig.

Sørg derfor for at fjerne ansatser til reder, og luk stederne af så måger og andre uønskede fugle ikke fristes til at etablere rede i din have igen.

2. Tilbyd ikke fuglene mad og vand i din have

Mange sætter et fuglefoderhus eller -bræt op i haven, for at lokke de små hyggelige fugle til. Men med de små fugle kommer også store fugle, som både nyder godt af foderet og de små fugles æg og unger.

Et fuglebad kan være rart for både fugle og insekter, men er ligeledes en åben invitation til uønskede fugle.

Du kan finde specielle foderbrætter eller -huse, der er designet således at kun små fugle har adgang dertil. Disse kan du overveje at bruge, hvis du alligevel ønsker at hjælpe havens små fugle.

Læs også: Guide: Se 5 smarte ophæng til haveredskaber

3. Begræns fuglenes hvilepladser

Tagrygge, TV-antenner, rør, kabler, gelændere og stakitter er alle yndede steder for fugle at slå sig ned. Fuglene kan godt  lide at tage et hvil disse steder, og det kan desværre betyde at de efterlader store fugleklatter på din terrasse, ned ad dit tag, eller på dit stakit.

Bolius anbefaler at du laver hældninger på de flader, som fuglene foretrækker at sidde på. En overflade, som hælder mere end 45 grader, er simpelthen for besværlig for fuglene at sidde på – og de vælger derfor at flyve videre.

På altanen eller stakittet kan du eksempelvis spænde en wire ud et par centimeter over toppen, så fuglene ikke kan få ordentligt fodfæste.

4. Opsæt et fugleskræmsel

De fleste fugle bryder sig ikke om ting, der bevæger sig eller ligner rovfugle. Du kan også forsøge at anskaffe dig et lydapparat, der udsender en tone som fuglene ikke kan lide.

Silhuetter af rovfugle på dine ruder, eller en drage der bevæger sig i blæsten, vil også kunne bruges.

Disse midler har dog svingende resultater, og du kan desuden risikere at skræmme flere af de vellidte fuglearter væk samtidig.

5. Pas på åbne kompostbunker og skraldebeholdere

Måger elsker at gå på rov i både madaffald og emballage, hvis blot de får færten af mad. De kan hurtigt splitte poser af med næb og kløer, og det er ikke et kønt syn i haven.

Sørg derfor altid for at dine affaldsbeholdere er forsvarligt lukkede og IKKE overfyldte, og anskaf en kompostbeholder der er sikret mod skadedyr.

Fyldes din affaldsbeholder op før tømning, kan du kontakte dit lokale forsyningsselskab og bede om en større beholder – og i mellemtiden opbevare overskydende affald i en lukket beholder ved siden af.

6. Sikr skorstene og udluftningskanaler

Både skorstene og udluftningskanaler er ideelle steder for uønskede fugle at slå sig ned og bygge rede. Der er læ for vind og vejr, og fuglene kan gemme sig i ro og mag.

Det kan dog have alvorlige konsekvenser, når du til efteråret skal fyre op i brændeovnen.

Sørg derfor for at skorstene og udluftningskanaler er ordentligt sikrede, så fugle ikke fristes til at bygge rede heri. 

7. Få hjælp af et skadedyrsfirma

Skadedyrsfirmaer kan hjælpe dig med mere sofistikerede og effektive løsninger, som kommer problemet til livs lokalt i din have. De kan opsætte særlige værn og midler der går målrettet efter at skræmme en særlig type fugl væk, og de kan ligeledes hjælpe dig med at identificere årsagerne til at fuglene tiltrækkes netop din have.

Eksempler på skadedyrsfirmaer er Mortalin, Rentokil, m.fl. Der findes også lokale firmaer som kan være behjælpelige, så husk at spørge i dit lokalområde hvem der kan hjælpe. Vær dog opmærksom på, at du ikke skræmmer alle andre dyr i haven væk. F.eks. kan en biplante hjælpe med at bringe mere liv i din have.

Hvilke problemer kan duer, måger, m.fl. forårsage?

Fugleklatter indeholder store mængder urinsyre, som bl.a. kan skade lakken på din bil.

En enkelt fugleklat gør ingen skade, men er der flere fugle på samme sted kan de forårsage store problemer.

Læs herunder hvilke problemer og skader de kan forårsage, samt hvad du skal være opmærksom på.

1. Ekskrementer kan sprede sygdomme

Duer, måger og andre uønskede fuglearter kan bære en masse forskellige sygdomme med sig. Flere af dem kan overføres til mennesker, eksempelvis salmonella, campylobacter og MRSA.

Omkring rederne kan der også forekomme uønskede kryb og lopper, som kan finde vej indenfor eller angribe hunde, katte og andre husdyr.

2. Støjgener

Måger holder som nævnt kontakt med deres unger ved at skrige, og det kan være voldsomt generende. Duer har også et meget gennemtrængende skrig, hvilket også gør sig gældende for skader og krager.

3. Ekskrementer skader murværk, tagpap og billak

Er du ikke omhyggelig med at fjerne ekskrementer med jævne mellemrum, kan de skade murværk, tagpap, billak og andre overflader. Det skyldes primært den høje forekomst af urinsyre, som simpelthen ætser overfladerne og misfarver dem.

4. Reder kan tilstoppe skorstene og udluftningskanaler

Dette gælder måske særligt i ældre bygninger, hvor skorstene og udluftningskanaler ikke er sikrede korrekt. Her kan fuglene finde på at bygge deres reder, og det kan have alvorlige konsekvenser når du til efteråret fyrer op i brændeovnen.

Fugle er nyttedyr – 2 grunde til at beholde dem

Det er vigtigt med en god biodiversitet i haven, da det skaber balance og gode forhold for både planter og træer.

Du bør derfor overveje om du virkelig ønsker at skaffe dig af med bestemte fuglearter, og hvilke konsekvenser det kan have.

Husk også at hvis du forsøger at skræmme de uønskede fuglearter væk, skræmmer du højst sandsynligt også de små fuglearter væk. 

1. Fugle fodrer deres unger med larver og skadelige insekter

Som bekendt kan larver hurtigt ødelægge en hel køkkenhave, og det samme gælder for bladlus og andre små insekter.

Fuglene nyder dog godt af disse skadelige insekter, som de indfanger og fodrer til deres unger.

2. Fugle spiser frø og bær

Denne er måske lidt tvetydig, for det er selvfølgelig irriterende hvis fuglene går løs på dine bær og frugter, hvis du selv ønsker at høste dem til senere brug.

Omvendt sikrer du at så få afgrøder går til spilde som muligt, og du undgår at skadelige insekter går løs på dem i stedet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *